Arrangement

Elektromagnetiske våben

Elektromagnetisk stråling har et stort potentiale som "ikke-dødelige" våben. Foredraget vil give en bred orientering om emnet af en af de fremmeste eksperter på området.

Mandag d. 19. maj 2014

Kl. 16:30 - 18:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Elektromagnetiske våben

Forud for invasionen af Irak i 2003 blev der gisnet en del om, at USA ville tage angiveligt nyudviklede mikrobølgevåben i brug for at lamme irakernes elektroniske udstyr. Det er givetvis en velbevaret hemmelighed, i hvilket omfang sådanne våben rent faktisk måtte være blevet brugt, og nærmere detaljer om det aktuelle teknologiske stade kan der mestendels også kun gisnes om i det offentlige rum.

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at der fortsat arbejdes på at udvikle elektromagnetiske våben, og at sådanne fortsat forventes at komme til at spille en betydelig rolle i fremtidens krigsførelse som ”ikke-dødelige” våben, der kan benyttes til at lamme elektroniske systemer – som usynlige lyn ud af det blå – eller til at passivisere personer uden at påføre dem varige men.

Kraftige elektromagnetiske felter kan beskadige eller ødelægge elektronisk udstyr, men typiske påvirkninger kan også ligne mere almindelige driftsforstyrrelser i form af udstyr, der går i baglås og må genstartes. Dette vil eksempelvis også være tilstrækkeligt til at stoppe biler med elektronisk motorstyring.

Anvendelsesmulighederne indebærer samtidig en risiko for, at elektromagnetiske våben vil blive benyttet af sabotører og terrorister. Det er derfor nødvendigt i militære såvel som civile sammenhænge at være opmærksom på beskyttelse af vitale elektroniske systemer.

Civilingeniør, dr.techn. Ernst Krogager, som er seniorforsker ved Forsvarets Materieltjeneste, har gennem en årrække været formand for en NATO-arbejdsgruppe vedrørende ”Radio Frequency Directed Energy Weapons” og vil i dette foredrag give en generel introduktion til emnet med eksempler på igangværende aktiviteter.

Deltagelse i henhold til IDA´s regler. Gratis-møde.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 19. maj 2014

Kl. 16:30 - 18:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

18. maj 2014 - kl. 02:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

5


Arrangementsnr.

310805


Arrangør

IDA Militærteknik