Arrangement

Emissioner fra fremtidens energikilder

Danmarks energiproduktion er ved at blive omstillet fra at være baseret på fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Hvilke emissioner skal vi forholde os til i et fossilfrit samfund, og hvilke effekter kan vi forvente på klima og sundhed?

København Ø.

Torsdag d. 07. juni 2018

Kl. 13:00 - 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

Danmarks energiproduktion er ved at blive omstillet fra at være baseret på fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Kraftvarmeproduktion omstilles fra bla. kul til halm, træflis og andre vedvarende brændsler, og der investeres forstsat i vind og solenergi. Samtidig har en af Nordeuropas førende energikoncerner netop frasolgt sine oliefelter.

Elbiler vinder frem. I Norge skal alle biler være forureningsfrie fra 2025, og flere andre lande påtænker at udfase benzin og dieselbiler i 2030-2040. Brint har været nævnt som et fremtidigt brændstofalternativ, men hvad er status?

Biogas kan produceres under mikrobiel nedbrydning af gylle, affald og restprodukter fra fødevareproduktion, men hvad er klima- og miljøkonsekvenserne af uundgåelige brint- og metanudslip?

Ved omstilling fra fossile til vedvarende energikilder skal grænseværdier samt typen af emissioner revideres eller erstattes af nye. Hvilke emissioner skal vi forholde os til i et fossilfrit samfund, og hvilke effekter kan vi forvente på klima og sundhed?

Program

13.00 Velkomst og introduktion. David Balslev-Harder, IGAS

13.10 Regulering af emissioner fra forbrænding af biobrændsler: Fra små til store energianlæg. Lars Kristian Gram, FORCE Technology

13:30 Trafikemissioner fra biodiesel og E85 relativt til fossile brændstoffer. Joakim Pagels, Lund Universitet

14.00 The roll of bio-refineries in the energy mix evolution. Stephanie King, Novozymes A/S

14.30 Kaffe/te/kage pause

15.00 Power-to-X, opportunities and challenges in a fossil-free future. Peter Blennow, Haldor Topsøe A/S

15.30 Metanemissioner fra biogasanlæg. Jacob Mønster, FORCE Technology

15.50 Climatic consequences of H2 from an atmospheric chemists point of view! Matt Johnson, Københavns Universitet

16.15 Diskussion. David Balslev-Harder, IGAS

16:30 Afslutning

Mødet afholdes i samarbejde med IDA Kemi og Innovationsnetværket for Miljøteknologi.


 

Praktisk Info

Hvor

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Lersø Parkalle 105

2100 København Ø.


Hvornår

Torsdag d. 07. juni 2018

Kl. 13:00 - 16:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

30. maj 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

50


Ledige pladser

15


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

327032


Arrangør

IDA Kemi