Arrangement

Energirenovering af boligforeninger og kommunale institutioner

Horsens

Onsdag d. 02. november 2011

Kl. 10:00 - 17:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

FBBB og samarbejdspartnere VIA University College og Horsens Kommunes Klimaråd vil gerne sætte fokus på energirenovering. EU krav om "næsten 0-energi" i 2020 for nybyggeriet er ved at blive almindelig accepteret fra både byggeriets parter og danske myndigheder, men der hvor energiforbruget tæller langt mere i den eksisterende bygningsmasse er der hverken internationalt eller nationalt i bygningsreglement mv. sikret en markant forbedring.

 

Der er samtidig en betydelig økonomisk interesse i at få reduceret energiforbruget – men også mange barrierer som vi gennem workshops belyser nærmere - og i dialog med deltagerne søger afklaret indsatsmuligheder:

 

Workshop A:
Horsens Kommunes Energirenoveringsstrategi

 

Workshop B:
Screening af boligbebyggelse’s energirenoveringsbehov

 

Workshop C:
Kortlægning, analyse og kommunikering til beboere, ejere m.fl.

 

Efter introduktion besigtiges nært beliggende boligområde i Horsens – en ret typisk boligbebyggelse med påtrængende behov for energirenovering.

Deltagernes observationer fra besigtigelsen inddrages herefter i de 3 workshops.

 

Desuden præsenteres Bygherreforeningens edb-værktøjer og indsats for energirenovering - samt EnergiMidt's erfaringer med brug af solceller ved renovering.

 

http://www.fbbb.dk/Files/Filer/Workshop_i_Horsens_2._nov_2011_-_program.pdf

 

Nærmere information hos undertegnede eller VIA University College Henrik Blyt tlf 8755 1725.

 

Pris: kr. 500 pr. person.

 

 

Praktisk Info

Hvor

VIA University College

Chr. M. Østergaards Vej 4

8700 Horsens


Hvornår

Onsdag d. 02. november 2011

Kl. 10:00 - 17:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

500 kr.

Ekstern mødedeltager

500 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

500 kr.

Medlem

500 kr.

Seniormedlem

500 kr.

Studiemedlem

500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.500 kr.

Tilmeldingsfrist

31. oktober 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

39


Arrangementsnr.

124641


Arrangør

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland