Arrangement

Energirigtige byggeplaner og optimering af energiforbruget

På dette gå-hjem-møde, skal vi høre om betydningen at medtage "optimering af energi og indeklimaet", ved opstarten af et byggeprojekt som man senere ved brugen vil tjene hjem, med tilfredse brugere og minimering af energiforbruget.

IDA Mødecenter, København V

Torsdag d. 12. april 2018

Kl. 16:45 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Når udgifterne til f.eks. kontordomicilerne er energi- og bæredygtighedsoptimeret, kan disse udgifter ofte udgøre en tredjedel af den samlede investering. Fordelen vil så være at projektet er fremtidsrettet til nye moderne energitiltag og bygningsautomatik.

Program:

Kl. 16:45 Kaffe/te

Kl. 17:00 Indledning ved IDA Byg Sj. v/ Keld Olsen og gennemgang af programmet

Kl. 17:05 "Naturlig køling og ventilation via diffus loftindblæsning og termoaktive konstruktioner" er tildelt ELFORSK Prisen 2017 v/ Per Heiselberg, Aalborg Universitet

Kl. 17:35 Metoder til energirenovering af enfamilieshuse v/ Matilde Grøn Bjørneboe, DTU Byg / Energistyrelsen

Kl. 18:00 Projekt og arbejde med energioptimering hos Scanenergi v/ Jesper Kirkegaard, Scanenergi

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:00 Nye lyskilder og styring v/ Henrik Nørgaard, Philips

Kl. 20:45 Tak for i dag

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.


Nærmere uddybning af programmet:

"Naturlig køling og ventilation via diffus loftindblæsning og termoaktive konstruktioner" er tildelt ELFORSK Prisen 2017 v/ Per Meiselberg, Aalborg Universitet

Moderne lavenergi-kontorbyggeri er meget velisolereret og lufttæt, hvilket har resulteret i et stort behov for køling i brugstiden hele året rundt. I mange kontorbygninger bruges mekanisk ventilation og frikøling med udeluft til at tilvejebringe den nødvendige køleydelse. Men for at undgå træk i opholdszonen må udeluften i vinterperioden opvarmes enten via varmegenvinding eller direkte opvarmning, hvilket reducerer luftens køleydelse og øger luftmængden betragteligt. Dette resulterer i at både elforbruget til lufttransport og anlægsinvesteringen er betydeligt større end nødvendig.
Den bærende ide har været, at energiforbruget til ventilation og køling kan reduceres med mere end 90%, hvis der udvikles en ny teknologisk løsning, der anvender naturlig ventilation i kombination med luftindblæsning gennem et diffust loft. Der er udviklet en design guide, der kan anvendes i forbindelse med projektering af løsningen.
Projektet blev tildelt Elforskprisen 2017 og er gennemført i tæt samarbejde mellem virksomhederne WindowMaster A/S, Troldtekt A/S og Aalborg Universitet.

Metoder til energirenovering af enfamilieshuse v/ Matilde Grøn Bjørneboe, DTU Byg / Energistyrelsen

Der findes et stort energibesparelsespotentiale i de danske parcelhuse. Det kan dog være vanskeligt at få udfriet dette potentiale, da der er en række barrierer der holder udviklingen tilbage. Oplægget vil handle om den gode renoveringsproces, hvordan energirenovering kan tænkes ind som en del af nødvendig renovering og opdatering af parcelhuset på længere sigt. Herudover vil der blive gennemgået en case, hvor et parcelhus har gennemgået en større renovering, og der er udført målinger i løbet af et år før og efter renoveringen for at dokumentere effekten på energiforbrug og termisk indeklima i huset.

Projekt og arbejde med energioptimering hos Scanenergi v/ Jesper Kirkegaard, Scanenergi

Scanenergi har i mange år hjulpet virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og private borgere med at reducere energiforbruget og omkostningerne til energi. Oplægget vil omhandle processen omkring optimeringsprojekter i praksis og om hvordan dette har udviklet sig til ikke kun at omhandle udskiftning af teknisk udstyr, men til at tænke i en helhed hvor især indeklima er kommet på dagsordenen.

Oplægget vil også komme ind på at energioptimering kan med fordel tænkes ind så tidligt i byggeprocessen som muligt og allerede i projekteringsfasen er det vigtigt at have drift og energiforbrug med i overvejelserne. Energiforbruget følger bygningen i hele dens levetid!


Nye lyskilder og styring v/ Henrik Nørgaard, Philips

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark og DI Energi.

Tilmelding:
Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her
https://universe.ida.dk/bruger/login/
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 12. april 2018

Kl. 16:45 - 21:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

100 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 09. april 2018

Kl. 12:00


Antal pladser

70


Ledige pladser

30


Arrangementsnr.

324699


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

IDA Byg

IDA Energi

IDA København

IDA Sjælland