Arrangement

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP´s støttegivning til udvikling og demonstration af ny energiteknologi med fokus på Power-2-X teknologier og Mobilisering af kulstof fra uudnyttede CO2-kilder.

Aarhus C

Tirsdag d. 18. september 2018

Kl. 16:45 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark og DI Energi.

Indpasningen af de stigende og på sigt meget store mængder el fra vind- og solenergi i det samlede danske energisystem udgør en betydelig systemmæssig udfordring. Her kan de såkaldte Power-2-X teknologier potentielt komme til at spille en betydelig rolle henset til deres potentiale for at kunne konvertere ”overskudsel” til lagerbare ”syntetiske” energibærere i gas- og flydende form, som kan anvendes til forskellige slutformål - de såkaldte electro fuels. Ligeledes er der behov for at udnytte kulstof fra kilder, som i dag er uudnyttede.

Det kræver en meget betydelig udviklingsindsats at forbedre disse teknologiers effektivitet og økonomi til et niveau, hvor markedet vil efterspørge dem - dette formentlig hjulpet af de nødvendige rammebetingelser fra samfundets side. Det er på denne baggrund, at EUDP støtter en række perspektivrige projekter på området.
_____________________________________________________________________________________

Program

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Introduktion v/ Keld Olsen, IDA Energi og Mads Lyngby Petersen, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:05 Den Grønne Omstilling - EUDP´s rolle v/ Mads Lyngby Petersen, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:20 Grøn transport med brint og brændselsceller v/ Kristina Fløche Juelsgaard, Forretningsudviklingsdirektør, Ballard Power Systems Europe A/S

Overskud af VE-strøm kan via elektrolyse konverteres til brint, som kan lagres og fyldes på køretøjer til tung transport. Der er udviklet el-hybride drivliner og systemer med batterier og brændselsceller der kan forlænge rækkevidden på el-køretøjer, reducere vægten og muliggøre hurtig tankning. Hybridisering af fuel cells plus batterier åbner nye muligheder for nul-emissions elektriske køretøjer indenfor tung transport, der kan leve op til kundekrav om rækkevidde, trækkraft, vægt og drift/vedligehold. Præsentationen vil fokusere på resultater fra projektet "HyFlexDrive" samt "perspektiverne for projektet "HFC Marine", som begge er delvist financieret af EUDP.


Kl 18:05 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl 18:40 SafeBESS og BATNOSTIC v/ Kjeld Nørregaard, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut

SafeBESS projektet udvikler sikkerhedsanbefalinger for batterianlæg til danske forhold i et samarbejde på tværs af relevante brancher.

Danmark ventes at stå overfor en bølge af private batterianlæg, primært som følge af fortsat faldende priser på solceller og batterier. Uden klare regler kan private batterianlæg af varierende kvalitet risikere at give batterier et dårligt renommé og i værste tilfælde udgøre en sikkerhedsrisiko. Risiko for ulykker med batterianlæg kan heldigvis reduceres markant ved at følge en række forholdsregler ved dimensionering, installation, drift og vedligeholdelse, og det er netop fokus for SafeBESS projektet. Projektpartnere: Kenergy, Lithium Balance, Tekniq og Teknologisk Institut.

BATNOSTIC projektet udvikler udstyr og metode til at udføre en uafhængig tredjeparts diagnose af et elbil batteri.

BATNOSTIC er et teknologisk udfordrende og banebrydende projekt, der for første gang giver mulighed for at vurdere tilstanden af batteriet i elbiler – vel at mærke uden medvirken fra bilens OEM. Uden at kende til en elbils brugshistorie og uden at have direkte adgang til batteriet, er det vanskeligt blot at måle kapacitet og nærmest umuligt at vurdere degradering. Efter en forskningsintensiv indsats er der udvalgt og udviklet specielle metoder til diagnosticering af elbil batteriet gennem DC-hurtigladestikket under opladning. BATNOSTIC projektet, som afsluttes ved udgangen af 2018, viser i første omgang egnetheden af metoden via diagnose på Nissan Leaf og Nissan eNV200 (ChaDeMo) samt BMW i3 (CCS). Projektpartnere: Aalborg Universitet, Applus+, FDM, Lithium Balance og Teknologisk Institut.

Kl 19:25 WhiteWind - White Etching Crack bearing failures in wind turbines v/ Hilmar Kjartansson Danielsen, Seniorforsker, DTU Vindenergi.

Ny løsning skal forhindre dyre vindmøllehavarier. Små revner i vindmøllelejer kan betragtes som den dyreste enkeltstående havaritype af alle vindmøllekomponenter. I dag findes ingen løsninger på problemet, men det vil det nye projektsamarbejde nu gøre op med. EUDP-støtte: 18,28 mio. kr.

Kl 20:10 Forventet afslutning

Om EUDP: EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - er Danmarks toneangivende program for samfundets strategiske investeringer i udvikling af ny energiteknologi. EUDP´s formål at yde tilskud til udvikling af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Programmets fokus er primært prækommerciel udvikling og demonstration frem til markedet inden for alle typer af ny energiteknologi og i mindre grad egentlig forskning, og EUDP har støttet teknologiudviklingen med 3,5 mia. kr. siden oprettelsen i 2007.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

 

Praktisk Info

Hvor

EY Huset

Værkmestergade 25, 15.sal

8000 Aarhus C

Kantinen 15. etage


Hvornår

Tirsdag d. 18. september 2018

Kl. 16:45 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

14. september 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

70


Ledige pladser

44


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

326854


Arrangør

IDA Energi


Medarrangører

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland

IDA Bioteknologi

IDA Grøn Teknologi

IDA Kemi

IDA Mechanical

IDA Proces