Arrangement

Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande?

Formålet med mødet er at give de fremmødte viden om myndighedssamarbejdet som en del af dansk udviklingssamarbejde. Hvad går Myndighedssamarbejdet mellem styrelser ud på? Deltagelse fra Colombia, Mexico, Indonesien, Kenya og Danida.

København V

Torsdag d. 22. november 2018

Kl. 17:30 - 20:40

Gratis

 

Beskrivelse

Mødets program torsdag d. 22 november fra kl. 17.30 (foregår på engelsk):

17.30 Indledning/velkomst

17.40 Hvad er Myndighedssamarbejdet? Jakob Haugaard. Sekretariatschef for myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet.

18.05 Hvorfor har danske myndigheder meldt sig på banen som led i Myndighedssamarbejdet? Perspektiver fra Sundhedsministeriet ved Sophie Lauridsen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

18.25 Let spisning (25 min)

18.50 Hvad får partnerlandene ud af Myndighedssamarbejdet. Oplæg fra Jairo Alfonso fra Ministry of Agriculture in Colombia

19.20 Danida Fellowship Centre' rolle med efteruddannelse og vidensdeling ved Maya Lindberg Brink

19.35 - 20.35 Snakke i grupper – hvad rører sig i partnerlandene på fødevare-, miljø- og sundhedsområdet, og hvad får de ud af samarbejdet med Danmark?

Bord 1: Fødevaresikkerhed i Colombia

Bord 2: Miljø i Indonesien og Kenya

Bord 3: Primær sundhed i Mexico

20.35- 20.40 Opsamling og afslutning ved Hans Peter Dejgaard, formand for IDA Global Development.

BAGGRUND:

Der er i Danida’s budget afsat ca. 120 mio. kr. årligt til Myndighedssamarbejdet. Mødet vil belyse disse spørgsmål: 1) Hvad går Myndighedssamarbejdet ud på? 2) Hvad får myndigheder i udviklingslande ud af samarbejdet med danske myndigheder? og 3) Hvordan fungerer denne type videns-overførsel?

26 vækstrådgivere med sektorfaglig ekspertise er placeret på danske ambassader i 14 lande i Asien, Afrika og Latinamerika. De har som opgave at fremme et samarbejde mellem disse landes myndigheder og myndigheder i Danmark, herunder at bidrage til at fremme bæredygtige løsninger i partnerlandene gennem sektorsamarbejder på områder, hvor Danmark har særlig ekspertise. Det forventes samtidig, at myndighedssamarbejdet kan bidrage til at åbne døre for danske brancher og virksomheder på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 22. november 2018

Kl. 17:30 - 20:40


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. november 2018 - kl. 09:30


Antal pladser

70


Ledige pladser

15


Tilvalg

Deltagere fra Danida Fellowship kurset

0 kr.

Arrangementsnr.

329225


Arrangør

IDA Global Development