Arrangement

Fokus på projektværktøjer og design af dit projekt (IPMA D)

Tirsdag d. 30. april 2013

Kl. 17:00 - 21:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Dygtige projektledere skaber markant bedre resultater
IPMA D: Fokus på projektværktøjer og design af dit projekt

Som noget nyt i 2013, tilbyder IDA Lederforum et kursusforløb i IPMA  – certificering til niveau D.
Muligheden har været efterspurgt af en lang række af vores medlemmer som ønsker en international anerkendt uddannelse med eksamen.

Eksamen inkl. introdag afholdes af Dansk Projektledelse.

Kurset tages over 6 aftener fra kl. 17.00-21.30 i Ingeniørhuset, København på følgende datoer:

5. marts 2013
Introaften – fokus på projektdefinitioner, kursusforløbet samt elæringen.
- Elæring om mål og interessenter

12. marts 2013
Kursusaften om mål og interessenter. Metoderne introduceres og der arbejdes med deltagernes caseprojekter
- Elæring om Plan og risici

18. marts 2013
Kursusaften med fokus på plan og risici. Metoderne introduceres og der arbejdes med deltagernes caseprojekter
- Elæring om Estimering og Økonomi i projekter

2. april 2013
Kursusaften med fokus på estimering og økonomi i projekter. Metoderne introduceres og der arbejdes med deltagernes caseprojekter
- Hjemmearbejde med eget projekt – lav en projektbeskrivelse, send den til underviserne og få feedback.

23. april 2013
Kursusaften med fokus på at få JA for dit projekt hos styregruppen, og indblik i selvvurderingen. Hvad fokuserer en styregruppe på og hvad skal du være særlig opmærksom på for at få de fornødne beslutninger.
- Hjemmearbejde med selvvurdering og feedback fra medkursist

30. april 2013
Kursusaften med fokus på Eksamen, introduktion til centrale elementer som man forventes at have indblik i.
- Aflevere selvvurdering

Datoer for introdag og eksamen hos Dansk Projektledelse:

16. april 2013, kl. 12.30-16.00 Projektforeningsseminar – introdag:
Dansk Projektledelse afholder et forberedende seminar - introdag til IPMA D eksamen

16. maj 2013 - Aflevere selvvurdering (DP)

23. maj 2013 - Eksamen (DP)

Pris for de 6 kursusdage
IDA Lederforums medlemmer 8.900 kr. Andre 10.500 kr.

Pris eksamen og introdag hos Dansk Projektledelse
Pris: Medlemmer af DP og IDA Lederforum 6.450 kr. Ikke medlem 7.050 kr. Priser ex. moms
Se danskprojektledelse.dk http://www.danskprojektledelse.dk/

Tilmelding til kursusforløb (6 aftener) IDA Lederforum:
1. marts 2013
Der er bindende tilmelding.

Tilmelding Dansk Projektledelse:
9. april 2013 - kursusnr. D40.
Skriv "IDA Lederforum" i feltet Eventuelle bemærkninger for at få medlemspris.

Målgruppe
Ingeniører og andre med naturvidenskabelig baggrund der ønsker en IPMA certificering på niveau D.  Deltagerne har minimum ét års erfaring som projektleder.

Der veksles mellem undervisningsaftener, selvstudie og e-learning. Der løses opgaver relevant for deltagere.

Lærebog
Power i projekter og portefølje indgår i kursusbetalingen.

Eksamen
Eksamen inkl. introdage afholdes af Dansk Projektledelse mod særskilt betaling.

Underviser:
Mikkel Lau, Partner, cand.scient.adm.
Baggrund: Mikkel Lau har 10 års erfaring som konsulent og arbejder primært som projektleder på større forandringsprojekter. Mikkel arbejder også med at undervise i og rådgive om organisationsudvikling, ledelsesudvikling og projektledelsesudvikling. Derudover har Mikkel i sit virke som konsulent haft et særligt fokus på forandringsprojekter, specifikt som proceskonsulent ogi forhold til rådgivning om fremtidig organisering og styring.

Ansættelser: Implement Consulting Group P/S, partner (2006-), KL (Kommunernes Landsforening) (1999-2006)

Uddannelse: Cand.scient.adm. (2001), Proceskonsulentuddannelse  DISPUK (2006), Stanford – Certified advanced project manager (2011), med særligt fokus på porteføljeledelse, programledelse, store transformationsprocesser og programkontor

Certificering: PrinceII certificeret (2009) - Foundation og Practitioner og IPMA niveau C (2007), Mindsetter – Forandringsledelse, Firo B

IPMA C - IDA Lederforum planlægger at udbyde kursus primo 2014.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 30. april 2013

Kl. 17:00 - 21:30


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

8.900 kr.

Seniormedlem

8.900 kr.

Studiemedlem

8.900 kr.

Medlem

10.500 kr.

Ekstern mødedeltager

12.500 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

12.500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

14.500 kr.

Tilmeldingsfrist

03. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

19


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

996324


Arrangør

IDA Lederforum


Medarrangører

IDA Lederforum Hovedstaden