Arrangement

Foredrag og demonstration af

Allerød

Torsdag d. 21. februar 2013

Kl. 17:00 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse


Spisning, foredrag og generalforsamling i Furesø-Egedal Afdeling

Kl. 17.00 indleder vi med spisning

Kl. 18.15 giver Henrik Rasmussen sit indlæg om Nonverbal kommunikation 

Kl. 19.30 er der generalforsamling iht. vedtægterne

Foreløbig dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3.      Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4.      Orientering om regionernes aktiviteter og planer

5.      Valg af formand – ikke aktuelt i år

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.      Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.      Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant til disse

9.      Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

10.   Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA

11.   Evt.

Spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig på grund af spisning. Ledsager er velkommen til at deltage i spisning og foredrag.

Sidste tilmelding 13. februar.

Foredraget om nonverbal kommunikation handler om alt det vi kom­munikerer med uden ord. Det handler om vores stemmeføring og vores kropssprog, måden vi står, går, og sidder på, vores kropsholdning, ansigtsmimik og gestikulation - alt sam­men afslører det noget om, hvem vi er, vores intentioner, følelser og vores forhold til omgivelserne. En stor del af denne nonverbale kommunikation forgår helt ubevidst. Ofte er vi slet ikke klar over hvad vi udtrykker med kropssproget. Til gengæld kan vi være sikre på, at andre hele tiden fortolker og afkoder vores kropssignaler. Se www.kropssproget.dk .

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor

Weibel Scientific A/S

Solvang 30

3450 Allerød


Hvornår

Torsdag d. 21. februar 2013

Kl. 17:00 - 19:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

19


Arrangementsnr.

996957


Arrangør

Furesø-Egedal Afdeling, IDA Nordsjælland