Arrangement

Fornyelse af Danidas privatsektorprogram

Mens arbejdet stadig pågår: Oplæg af Morten Elkjær, Kontorchef UM - discussionsstart af Mette Munk Ravnborg, Forkvinde MS og Afdelingschef Jens Kvorning, Håndværksrådet

Torsdag d. 07. maj 2015

Kl. 17:00 - 19:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

IDA Global Development – Gåhjemmøde

Erhvervsinstrumenter har siden de tidligste dage været en del af den danske værktøjskasse for udviklingsbistand. Disse instrumenter har dobbeltformålet at fremme udvikling i modtagerlandene samtidigt med at inddrage danske kompetencer i arbejdet og dermed også fremme danske interesser. Et sådant dobbeltformål vil naturligt altid være en udfordring og give anledning til diskussion og kontrovers både i den offentlige debat, men også i hvad man officielt kan henregne under bistand, og hvad der er erhvervsstøtte.

Udviklingslandene efterspørger i stigende grad private investeringer og handel, viden og teknologi. Et stigende antal udviklingslande er allerede eller vil i de kommende år ikke længere være kvalificerede til at modtage officiel udviklingsbistand (ODA) efter de gældende OECD-definitioner. Derudover har et antal nye aktører, f.eks. BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), Sydkorea og Tyrkiet meldt sig som ydere af udviklingsstøtte. For disse lande er der en tættere sammenknytning mellem bistand og business-interesser, og de er ikke i samme grad begrænset af OECD-definitionerne.

Dette har fået flere EU-lande deriblandt Danmark til at gentænke visse elementer af deres udviklingsstrategier, herunder med hensyn til fremme af privatsektorudvikling, synergimuligheder mellem handel og udvikling i både lav- og specielt det stigende antal mellemindkomstlande. Ydermere og som en følge af evalueringen af business-to-business (B2B)-programmet og finanslovsforhandlingerne sidste år er Danida gået tilbage til tegnebordet for at kigge på, hvordan erhvervsinstrumenterne kan indrettes bedre.

Morten Elkjær, Kontorchef for Grøn-vækst, vil opridse baggrunden og de strategiske linjer for nyudvikling af Danida erhvervsplatform og erhvervsinstrumenter samt give en oversigt over, hvad der allerede er færdiggjort, hvad der stadig arbejdes på. Der vil så være diskussion og mulighed for at komme med forslag og input. Diskussionerne vil blive sparket i gang af to diskutanter (Helle Munk Ravnborg, Forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke og Jens Kvorning, Afdelingschef, Internationalafdeling, Håndværksrådet).

Diskussionen vil blive delt i tre afdelinger under følgende hovedspørgsmål:
- Hvad er pakkernes indhold og succeskriterier, hvordan harmonerer de med de andre elementer af den danske udviklingsstrategi? Responderer de med behovet for udvikling i udviklingslandene, og giver de mulighed for relevant inddragelse af danske kompetencer?
- Fremadrettet, hvordan harmonerer pakkerne med FNs nye udviklingsmål specielt: SDG7 (energy), SDG8 (growth, employment and decent work), SDG 9 (infrastructure, industrialisation, innovation) og SDG12 (sustainable consumption and production)?
- Hvilke interessesammenfald, konflikter og dilemmaer ligger der blandt aktørerne, f.eks.: private virksomheder (nord og syd), NGO, arbejdsmarkedsorganisationerne, og hvordan kan de danske kompetencer og ressourcebaser styrkes og vedligeholdes?

Program
17:00–17:05 Velkomst
17:05–17:35 Præsentation af Morten Elkjær, Udenrigsministeriet
17:35–19:00 Diskussion i tre afdelinger (Diskutanter: Helle Munk Ravnborg, Mellemfolkeligt Samvirke og Jens Kvorning, Håndværksrådet)
19:00-19:30 Netværk og sandwichbuffet

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 07. maj 2015

Kl. 17:00 - 19:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

250 kr.

Ledig

250 kr.

Medlem

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.250 kr.

Tilmeldingsfrist

07. maj 2015 - kl. 23:55


Antal pladser

80


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

314244


Arrangør

IDA Global Development