Arrangement

Forurening fra overløbsbygværker

Forureningsbelastningen fra overløbsbygværker er i samme størrelsesorden som belastningen fra renseanlæg. Problemstillingen har fået forøget fokus i forbindelse med mere intense regnhændelser og dermed stigende risiko for overløb.

Onsdag d. 28. oktober 2015

Kl. 09:30 - 16:00

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

Forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg er i samme størrelsesorden som den samlede udledning fra renseanlæggene. Reguleringen af de to typer af recipientbelastninger er vidt forskellige og indeholder modsatrettede incitamenter. Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for både måling og styring af overløbshændelser.

Dette IDA Miljø møde sætter fokus på sigtet og baggrunden for reguleringen, giver en opdatering på seneste viden om omfanget og måling af belastningen, kommer med eksempler på gennemført og planlagt realtidsstyring af overløbshændelser, stiller spørgsmålstegn ved typisk praksis samt belyser de tilsigtede og utilsigtede incitamenter i gældende regulering.

Program
09:30 Morgenbuffet og registrering
10:00 Velkomst og introduktion til dagens program v/Vibeke Borregaard og Morten Rungø, IDA Miljø
10:10 Bagrund for den gældende regulering v/Thomas Rützou, Naturstyrelsen
10:40 Viden om belastninger fra overløb, renseanlæg, interne overløb v/Asbjørn Haaning Nielsen, Aalborg Universitet
11:10 Problemets omfang set i relation til punktkilderapporten v/Bo Skovmark, Naturstyrelsen
11:40 Online måleteknologier – status og forventninger v/Peter Steen Mikkelsen, DTU
12:10 Frokost
13:00 Realtids styring af overløb i Kolding v/Tomas Faarbæk, BlueKolding.
13:30 Planer for kommende styring af overløb i Herning v/Nikolai Mølbye, Krüger og Benny Nielsen, Herning Vand
14:00 Recipienter som badevand muliggjort med styring og varsling i Aarhus v/Lene Bassø, Aarhus Vand
14:30 Er separering løsningen på overløb? Kombikloak et alternativ? v/Carsten R Jacobsen, Krüger.
15:30 Opsamling v/ Vibeke Borregaard og Morten Rungø, IDA Miljø
15:45 Slut

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 28. oktober 2015

Kl. 09:30 - 16:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

450 kr.

Seniormedlem

450 kr.

Firmamedlem

750 kr.

Medlem af arrangør

750 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2015 - kl. 16:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

315000


Arrangør

IDA Miljø