Arrangement

Forvaltning af biologiske ressourcer

Aalborg

Onsdag d. 23. oktober 2013

Kl. 16:30 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse


Hvorledes styrer man fiskebestanden?

Hvis hele den globale befolkning levede som en gennemsnitlig europæer, havde vi brug for 2½ jordklode til at forsyne den med ressourcer. Det er en udfordring, som kan løses med nye teknologiske og innovative produkter og services. En af disse services består i at forvalte vore biologiske ressourcer således, at de ikke tager skade.

Professor Einar Eeg Nielsen fra DTU/Aqua er en af dem, der rådgiver om vores fiskeripolitik. Baseret på DNA tests kan han bestemme, hvor en fisk stammer fra, og dermed afgøre, om fiske kvoten i det pågældende område er ved at være overskredet.
Professoren vil sammen med adjunkt Troels Jacob Hegland eller Professor Jesper Raakjær fra Institut for Planlægning/AAU fortælle om, hvorledes den internationale og nationale fiskeripolitik planlægges og forvaltes, og beskrive de instanser, som medvirker hertil, herunder hvorledes fiskeriet kontrolleres.

De vil beskrive fiskeriets omfang nationalt og internationalt og fiskeripolitikkens indflydelse herpå.
Herefter beskrives, hvorledes fiskeripolitikken udmøntes i forvaltningsplaner for de enkelte fiskebestande, og hvorledes laboratoriet ved DTU/AQUA medvirker til at definere bestandene og kontrollere om forvaltningsplanerne overholdes.

Desuden vil de forklare begreberne bæredygtigt og økologisk fiskeri. Hvori forskellene består, og hvilke certificeringsordninger, der findes.

Videre beskrives de tekniske metoder, laboratoriet anvender til at bestemme, hvor fiskene er fangede, og hvilke bestande de tilhører. Samt de forskningsopgaver laboratoriet udfører.

Til sidst gives en beskrivelse af tilstandene for de forvaltede fiskebestande med forklaring om hvilke bestande, der er bæredygtige, og hvilke der er overfiskede, samt muligheden for at sidstnævnte kan komme på fode igen.

Der serveres en sandwich samt øl/vand og kaffe/te til arrangementet.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 150 såfremt man udebliver fra arrangementet uden at melde afbud.

 

Praktisk Info

Hvor

Ingeniørhuset i Aalborg

Vestre Havnepromenade 9. 3 sal

9000 Aalborg


Hvornår

Onsdag d. 23. oktober 2013

Kl. 16:30 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

23. oktober 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

14


Arrangementsnr.

997174


Arrangør

Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord