Arrangement

Fosfor en begrænset ressource

Fosfor en begrænset resource. Kom og hør om nogle af de nyeste tiltag i forhold til genanvendelse af fosfor fra affaldsprodukter. Anita Rye Ottosen vil på baggrund af sit arbejde hos Kommunekemi og Rambøll fortælle om hendes erfaringer.

KOlding

Tirsdag d. 15. oktober 2013

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 50 kr.

 

Beskrivelse

Fosfor er en begrænset ressource som er essentiel for jordbrug. Eksperter regner med at fosfor reserverne  løber tør i løbet af de næste 50-250 år. Derfor er det vigtigt dels at minimere behovet for fosfor og dels at blive bedre til at genanvende fosfor.

Den største forhindring for at genanvende fosfor fra aske er indholdet af tungmetaller og plantetilgængeligheden af fosfor. Indholdet af tungmetaller er ofter højere end de gældende regler for udnyttelse som gødning på landbrugsjorden, samtidig med at fosforen findes på en ikke plantetilgængelig form. Det er lykkedes NORD (tidligere kommunekemi) at finde løsninger, der opsamler tungmetallerne og gør det muligt at fremstille fosfor af lige så god kvalitet som det, der forekommer i naturen.

Anita Rye Ottosen, som i dag er ansat hos Rambøll, har i de sidste 6 år arbejdet med genanvendelse af fosfor fra forskellige fosforholdige asker – gylleaske, halmgylleaske, spildevandsslamaske samt kød- og benmelsaske hos NORD (tidligere Kommunekemi).

Foredraget vil tage udgangspunkt i Anitas erfaringer fra Nord og Rambøll, og forventes at vare ca. 1 time.

IDA er vært med Kaffe og kage under foredraget.

 

Praktisk Info

Hvor

Sct Jørgensgård

Hospitalsgade 4

KOlding


Hvornår

Tirsdag d. 15. oktober 2013

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Ledig

50 kr.

Medlem

50 kr.

Seniormedlem

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Tilmeldingsfrist

10. oktober 2013 - kl. 02:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

89


Tilvalg

Ledsager

50 kr.

Arrangementsnr.

307505


Arrangør

Trekantafdeling, IDA Syd


Medarrangører

Kemiteknisk Udvalg, IDA Syd