Arrangement

Fremtidens intelligente energisystemer og smart grid´s

Tirsdag d. 05. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Fremtidens intelligente energisystemer og smart grid´s

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden for el og varme i 2035. Det bliver en stor udfordring at nå målet på den mest økonomisk fordelagtige måde for samfundet. Det forudsætter, at hele energisystemet samtænkes på en intelligent måde og, at de langsigtede samfundsøkonomiske investeringer fremmes. Energisystemerne skal kunne udnytte lavværdige og fluktuerende vedvarende energikilder og overskudsvarme. Vi kan udveksle el over landegrænserne, og el kan nå ud til alle forbrugerne. I byerne er der muligheder for at udvikle et intelligent samspil mellem el, fjernvarme, fjernkøling med store lagre med varmt og koldt vand. Naturgassen kan transportere biogas og lagres i sæsonlagre. Bygningernes energiinstallationer og konstruktioner udgør en overset, men vigtig del af det samlede energisystem, da de kan udformes med omtanke, så de bedre er i stand til bedre at udnytte de fluktuerende og lavværdige energikilder til opvarmning og køling.

Hvor langt er vi nået, hvad kan vi gøre i dag og på lidt længere sigt, og hvilke erfaringer har vi fra de første demonstrationsprojekter?

Program

17.00-17.05   Velkomst ved IDA Energi og IDA Sjælland

17.05-17.20   Introduktion og lovgivning ved Anders Dyrelund, IDA Energi

17.20-17.50   El- og gassystemerne ved Anders Bavnhøj Hansen, EnerginetDK

17.50-18.10   Fjernvarmesystemerne ved John Tang, Dansk Fjernvarme

18.10-18.30   Fjernkølesystemerne ved Tarek Kim El Barky, Rambøll

18.30-18.50   Bygningerne og deres installationer ved Jakub Kolarik, DTU-Byg

18.50-19.20   Forfriskning

19.20-19.40   Forskning i energisystemer ved Lektor Chresten Træholt, DTU Elektro

19.40-20.00   SRO-anlæg og kommunikation i nye anlæg ved John Ammentorp, Rambøll

20.00-20.20   Case: Bornholm ved Martin Bo Sjøberg, Siemens

20.20-20.40   Case: Kalundborg projektet ved SEAS-NVE

20.40-21.00   Debat og erfaringsudveksling

Sidste del af programmet efter kl 19.00 er et resume af arrangement 995827 den 27. februar

Deltagelse iht. IDAs regler

Arrangører:
Anders Dyrelund, IDA Energi, Rambøll,
ad@ramboll.dk, 51618766
Keld Olsen,
IDA Maskin-& Produkt.Grp. Sjælland, keldolsen2@ofir.dk

Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 05. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

50 kr.

Seniormedlem

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Arbejdsledig, medlem

150 kr.

Medlem

150 kr.

Ekstern mødedeltager

300 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.300 kr.

Tilmeldingsfrist

28. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

14


Arrangementsnr.

995831


Arrangør

IDA Energi


Medarrangører

IDA Mechanical Sjælland