Konference

Fremtidens Transport V

Mandag d. 21. januar 2013

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Fremtidens Transport V
Fra Ribe til København - Mobilitet i byer
Mandag d. 21. januar 2013 i Ingeniørhuset


Ingeniørforeningen, DI Transport, Danske Regioner, ITS Danmark og TØF inviterer for femte år i træk til konference om Fremtidens Transport.


Vi sætter fokus på byer og mobilitet, byrum og adfærd, bæredygtighed og byernes opland.


Vi vil lade os inspirere af bl.a.:
- Transportminister Henrik Dam Kristensen
- Formand for Trængselskommissionen Leo Larsen
- Generalsekretær Alain Flausch, UITP, om indsatsen i Bruxelles for at gøre privatbilister til passagerer i den kollektive transport.
- Stakeholder manager Steve Kearns, Transport for London, om  ”City-traffic in extreme situations”. London under Olympiaden.
- Partner, Architect MAA, Lars Gemzøe, Gehl Architects, om harmoni mellem transport og byliv i det offentlige rum.


Eftermiddagens sessioner styres af medlemmer af trængselskommissionen og sætter emnerne Påvirkning af adfærd i byen, Bæredygtige byer og Trafikken udenom byen til debat.


Dagen afsluttes med paneldebat med partiernes trafikordførere og politikere fra Hovedstadsområdet og Aalborg. Herefter byder vi på et glas vin og mulighed for faglig og hyggelig snak.


Program:
   
Moderator: Lene Johansen


Kl. 09.00 Indskrivning og morgenmad


Kl. 09.30 Velkomst v/Frida Frost, formand for IDA, og Birgitte Josefsen, formand for Udvalg for Regional Udvikling, Danske Regioner

Kl. 09.40 Byer, mobilitet og trængsel v/ v. transportminister Henrik Dam Kristensen


Kl. 09.50 Byernes offentlige rum – transport og byplanlægning v/Lars Gemzøe, Gehl Archtects


Kl.
10.20 Om trængselskommissionens arbejde v/Leo Larsen, formand for trængselskommissionen


Kl. 11.00  PAUSE
 

Kl. 11.20 London during the Olympics: Cities traffic in extreme situations v/Steve Kearns, Transport for London


Kl. 11.50 Congestion challenges in Bruxelles, Moving passengers from cars to public transport v/Alain Flausch, generalsekretær, UITP

Kl. 12.20 Introduktion til eftermiddagens sessioner

Kl. 12.30 FROKOST
             
Kl. 13.30 Parallelle sessioner: Hver session består af en række korte oplæg af 10 minutters varighed. Hver oplægsholder kommer med en anbefaling til politikerne. Hver session vælger t1-2 anbefalinger ud, der fremlægges i plenum, hvor salen stemmer om enighed eller ej.


Session 1: Påvirkning af adfærd i byen (moderator: Erik Østergaard)
•  Hvad er trængsel, v. Michael Knørr Skov, COWI
• Miljøvenlig adfærd v. Susanne Krawack, Concito
• Gods i byer: Citylogistik v. Tanja Ballhorn Provstgaard, KK
• Potentialet i delebiler v. Knud Henrik Strømming fra Danske Delebiler

        
Session 2: Bæredygtige byer (moderator: Dorthe Nøhr)
Transport og støj v. Brian Kristensen, Miljøstyrelsen
Bedre sikkerhed v. Janne Gundersen fra Rådet for Sikker Trafik
Flere cyklister, Brian Hansen, KK
Udbygning med elbiler v. Janni Torp Kjærgaard, Region Hovedstaden
Letbanerne – hvad kan de betyde v. Ole Sørensen, Århus Letbane sekretariat


Session 3: Ny titel (moderator: Niels Buus Kristensen)
Hvordan skaffes finansiering v. Niels Buus Kristensen
Kapacitetsudnyttelse i den kollektive trafik på Sjælland, Per Homann, RUC (Ikke bekræftet)
Forbedrede knudepunkter mellem transportmidler v. Jan Albrecht, Trafikstyrelsen
Bedre trafikafvikling på vejen v. Otto Anker Nielsen, DTU (ikke bekræftet)
Udbygningsmuligheder for den kollektive sektor trafik i Hovedstaden v. Per Als, KK
             
Kl. 14.45 PAUSE

 

Kl. 15.00 Afstemning og paneldebat og fremlæggelse af konklusioner fra de tre sessioner
De tre sessioner fremlægger og der stemmes om resultaterne af de 3 x 3 spørgsmål. Paneldeltagerne får ordet for at diskutere resultaterne af dagens afstemninger. Derefter åbnes for debat og spørgsmål fra salen.


Panelet:
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Rasmus Prehn (S), (ikke bekræftet)
Kim Christiansen (DF)
Henning Hyllested (Ø)
Mike Legarth (C)
Jonas Dahl (SF)
Vibeke Storm Rasmussen, Region H
Ayfer Baykal (ikke bekræftet)
Rådmand f. Aalborg, Thomas Kastrup
   
Kl. 15.55 Afslutning v/Michael Svane, DI Transport

 

Kl. 16.00-16.30 Networking og snacks

Tid og sted:
Mandag d. 21. januar 2013, kl. 9 - 16.30 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.


Pris og tilmelding:
Deltagelse i konferencen koster 900,- kr. Studerende 450 kr.
Tilmelding til konferencen kan ske på e-mail transport@ida.dk senest fredag d. 11. januar 2013.
Det er først til mølle og husk at oplyse: titel, navn, ansættelsessted, fakturaadresse og EAN-nummer ved offentligt ansættelsessted.
Arr.nr. 996128

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 21. januar 2013

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Journalist

0 kr.

Ordstyrer

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

450 kr.

Studiemedlem

450 kr.

Arbejdsledig, medlem

900 kr.

Ekstern mødedeltager

900 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

900 kr.

Medlem

900 kr.

Seniormedlem

900 kr.

Tilmeldingsfrist

11. januar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

220


Ledige pladser

34


Arrangementsnr.

996128


Arrangør

IDA Trafik og byplan


Medarrangører

IDA