Arrangement

Fremtidens velfærdssamfund kræver nye løsninger…

Torsdag d. 01. december 2011

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Fremtidens velfærdssamfund kræver nye løsninger – selvhjulpenhed gennem innovation og teknologi    

Europa står overfor en række samfundsmæssige udfordringer. Stor vækst i antallet af ældre, kronisk syge der ønsker at være selvhjulpne og raske borgere, der ønsker at tage ansvar for egen sundhed.

Forudsætningen er nye og innovative løsninger der gør andet og mere end at sætte strøm til sagsgange og behandlingsforløb. Det kræver mere fleksible og dynamiske løsninger. Forudsætningen er også tæt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, for ingen virksomhed kan lykkes alene.

Hør om Logicas eHealthbox der understøtter både kronikere og telemedicinske patienter. Hør også om hvorfor samarbejde er essentielt, når vi udvikler fremtidens velfærdsløsninger.

Deltagelse er gratis.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 01. december 2011

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

29. november 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

18


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

124799


Arrangør

Elektroteknisk Gruppe, IDA Østjylland


Medarrangører

Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Østjylland