Arrangement

Gå-hjem-møde om erfaringerne med Termisk Stripning af PCB - case Gadstrup Skole

Resultatet overgik al forventning og umiddelbart efter proceduren var luftens indhold af PCB nede på 150 ng PCB tot/m3 hvilket er under sundhedsstyrelsens aktionsgrænse.

Tirsdag d. 09. juni 2015

Kl. 16:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

I efteråret 2013 blev der påvist PCB i koncentrationer tæt på 3000 ng/m3 i indeluften på indskolingen på Gadstrup Skole i Roskilde Kommune. Senere påvistes koncentrationer på op til 18.000 ng/m3. I løbet af vinter og forår blev problemets årsager og omfang afklaret og en løsning planlagt.

Planen var at sikre indeklimaet ved at fjerne de mest forurenede bygningsdele, strippe bygningen termisk med filtrering over 18 ton kulfiltre og forsegle delvist med PCB-spærre, førend bygningen blev istandsat og et ventilationsanlæg blev installeret.

Arbejdet blev afsluttet ca. 20 uger senere med indeklimaværdier under 150 ng PCB/m3.

Det første indlæg belyser sagen set fra kommunens side, med de udfordringer der ligger af administrativ, logistisk og politisk art.

Det andet indlæg gennemgår de bygningsfysiske problemstillinger, planlægningen og gennemførelsen af den termiske stripning og de udfordringer der ligger i at følge og dokumentere et projekt af denne type. Indlægsholderne er Sabina Holstein som har repræsenteret Roskilde Kommune i sagen og Thomas Hougaard er specialist hos Golder Associates A/S som har været rådgivere på sagen.

Program:   
16.00 Velkomst af Søren Peter Bjarløv.
16.05 Sagsforløbet, herunder udfordringer der ligger af administrativ, logistisk og politisk art ved Sabina Holstein Arkitekt, bygherrerådgiver i Roskilde Kommune
16.50 – 17.00 Pause
17.05 Termisk stripning af bygningen: hvorfor og hvordan ved Thomas Hougaard, cand. Scient. i Golder.
17.45 – 18.00 Diskussion
   

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 09. juni 2015

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

09. juni 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

60


Ledige pladser

44


Arrangementsnr.

314581


Arrangør

IDA Bygningsfysik