Arrangement

Generalforsamling 2012 Sydfyns Afdeling

Svendborg

Tirsdag d. 06. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

 

Traditionen tro arrangerer Sydfyns Afdeling generalforsamling på Hotel Ærø. Aftenen indledes med spisning kl. 18, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Husk tilmelding til spisning senest d. 5.3. Ved tilmelding skal du angive, om du ønsker dagens ret eller gule ærter. 

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer

5. Valg af formand (kun hvert tredje år)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af kandidater til medlem og suppleant til Regionsrådet

9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

10. Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA. Forslag til vedtægtsændring for Sydfyns Afdeling. IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger og regioner. Dermed skal Sydfyns Afdelings vedtægter ændres. Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages. Den kan ses på ida.dk/om IDA/IDAs regioner/IDA Fyn/regionen/afdelinger/Sydfyns Afdeling

11. Eventuelt 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Ærø

Brogade 1

5700 Svendborg


Hvornår

Tirsdag d. 06. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Underviser

0 kr.

Tilmeldingsfrist

05. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

77


Arrangementsnr.

125537


Arrangør

Sydfyns Afdeling, IDA Fyn