Arrangement

Generalforsamling 2013 Sydfyns Afdeling

Svendborg

Tirsdag d. 05. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse


Traditionen tro arrangerer Sydfyns Afdeling generalforsamling på Hotel Ærø. Aftenen indledes med spisning kl. 18, og derefter er der et indlæg om Svendborg Kommunes Erhvervskontakt, som fortæller om nye tiltag med enklere kontakt til forvaltningerne. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30. Husk tilmelding til spisning (gule ærter incl. et "sæt" øl og snaps) senest d. 4.3.

Vær ikke bange for at møde op - vi mangler ikke kandidater til bestyrelsen, og vi vil meget gerne høre din mening.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt over for bestyrelsen senest den 5. februar 2013.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer

5. Valg af formand jf. § 5 stk. 2

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. § 5 stk. 2 og stk. 3 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Drøftelse af indkomne forslag - herunder forslag som ønskes behandlet i IDA

10. Eventuelt 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Ærø

Brogade 1

5700 Svendborg


Hvornår

Tirsdag d. 05. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Tilmeldingsfrist

05. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

86


Arrangementsnr.

996574


Arrangør

Sydfyns Afdeling, IDA Fyn