Arrangement

Generalforsamling 2014 - Horsens Afdeling

Dagsorden til generalforsamling 2014 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.

Horsens

Tirsdag d. 04. marts 2014

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Gneralforsamling, Horsens afdeling

Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 – spisning kl. 18.00
Mødested: Håndværkerforeningen, Allegade 16, 8700 Horsens

Ordinær generalforsamling kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Dagsorden:
1.  Valg af ordstyrer
2.  Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
3.  Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4.  Orientering om regionens aktiviteter og planer
5.  Valg af formand
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
7.  Valg af suppleanter
8.  Valg af kandidater til medlem og suppleant til Regionsrådet
9.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag som ønskes behandlet i IDA
11. Eventuelt

Spørgsmål som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden Per Borgaard senest 14 dage før generalforsamlingen – altså inden tirsdag den 18. februar.
(mail: iogpb@stofanet.dk).

Før generalforsamlingen er IDA Horsens vært ved en middag i cafeen kl. 18.00 med en 2-retters menu.
Tilmelding til spisning er senest tirsdag den 27. februar 2014.

 

Praktisk Info

Hvor

Håndværkerforeningen - Horsens

Allégade 16

8700 Horsens


Hvornår

Tirsdag d. 04. marts 2014

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. februar 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

7


Tilvalg

Tilmelding til spisning

0 kr.

Arrangementsnr.

309917


Arrangør

Horsens Afdeling, IDA Østjylland