Arrangement

Generalforsamling 2015 i IDA Lederforum Syddanmark

Dagsorden til generalforsamling 2015 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.

Kolding

Onsdag d. 28. januar 2015

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Vi indkalder hermed til generalforsamling og et spændende foredrag med Per Østergaard, Cand. psych

Program:

18.00 Foredrag v/ Per Østergaard, Cand. psych

19.00 Middag

20.00 Generalforsamling IDA Lederforum Syddanmark

Aftenens spændende foredrag ved Per Østergaard, Cand. psych.:

Den personlige succesformel i politisk topledelse

Politisk topledelse er en helt særlig ledelsesdisciplin. I Danmark drejer det sig om politisk ledelse af Folketinget, ministerier, partier, kommuner og regioner. Bortset fra enkelte tilfælde af ministerledelse er det dybest set vælgerne, der ansætter den politiske leder. Det er også vælgerne, der jævnligt, og mindst hvert fjerde år, tager ansættelsesforholdet op til fornyet overvejelse. Resultatet bliver ofte en fyring på ubestemt tid.

Hvem er disse politiske ledere så? Hvad er det for en lederpersonlighed, der frivilligt lader enhver større eller mindre fejltagelse udstille på alle landets avisforsider? Har den politiske topleder en særlig råstyrke, og bisidder dette menneske et helt særligt politisk ledelsestalent?

Og rummer den politiske leder sider i personligheden, der adskiller sig afgørende fra andre topledere? Kan man i virkeligheden ”regere” en kommune, et parti eller et ministerium uden i bund og grund at have ledergenet i sig?

I sit foredrag ”Den politiske leders nøgle til succes” besvarer ledelsespsykolog Per Østergaard de mange spørgsmål – og flere til. Svarene henter han fra dybdeinterviews med forhenværende politiske topledere.

Per Østergaard, f. 1947. Cand.psych. 1978. Erhvervspsykolog med speciale i ledelsespsykologi.

Disputatsskrivende gæsteforsker ved Aalborg Universitet.

Fast skribent af ledelsesklummer i Morgenavisen Jyllands-Postens Erhverv & Økonomi.

Forfatter til bl.a.: Tre i Tredje (1993), Dynamisk Lederskab (1994), Plan i egen udvikling (1996), Motivation – vejen til større resultater (1997), Ved Himlens Port (2002), Personlig Udvikling (2003), Lederiets substans (2013).

Selvstændig erhvervspsykolog 1979. Siden 1980 pioner i outdoor lederudviklingsprogrammer, udvikler af assessmentcentre, rekrutteringssystemer og erhvervspsykologiske testbatterier. Siden 2013 disputatsskrivende inden for emnet ”Lederpersonlighedens substantielle elasticitet og invarians”.


Dagsorden – Generalforsamling 2015

• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål.
• Indkomne forslag *
• Valg af formand for den regionale bestyrelse
• Valg bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
• Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og sendes til formand for IDA Lederforum Syddanmark, Kjeld Ahrendsen – ahrendsen@webspeed.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDA’s regler om deltagelse

Vi glæder os til se dig!

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Scandic Kolding

Kokholm 2

6000 Kolding


Hvornår

Onsdag d. 28. januar 2015

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

22. januar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

30


Ledige pladser

12


Arrangementsnr.

312827


Arrangør

IDA Lederforum Syddanmark


Medarrangører

IDA Lederforum