Arrangement

Generalforsamling 2016 i IDA Lederforum Midtjylland

Dagsorden til generalforsamling 2016 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.

Tirsdag d. 02. februar 2016

Kl. 18:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden – Generalforsamling IDA Lederforum Midtjylland

1.   Valg af dirigent
2.  Godkendelse af dagsorden
3.   Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål.
4.   Indkomne forslag *
5.   Valg af formand for den regionale bestyrelse
6.   Valg bestyrelsesmedlemmer til den regionale bestyrelse
7.   Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og sendes til formand for IDA Lederforum Midtjylland, Heidi Mølgaard Sommerset – heidi@sommerset.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDA’s regler om deltagelse.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 02. februar 2016

Kl. 18:00 - 20:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

28. januar 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

20


Arrangementsnr.

316769


Arrangør

IDA Lederforum Midt/Vest


Medarrangører

IDA Lederforum