Arrangement

Generalforsamling - Aarhus Afdeling

Torsdag d. 23. februar 2012

Kl. 18:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Inden generalforsamlingen kl. 19.00 er Aarhus Afdeling vært ved middag der begynder kl. 18.00

1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer
5) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
 Forslag til vedtægtsændring for Aarhus afdeling
 IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Aarhus afdelings vedtægter ændres.
 Forslaget kan ses her
 Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.
6) Valg af formand (kun hvert andet år)
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af suppleanter
9) Valg af kandidater til medlem og suppleant til Regionsrådet
10) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

Tilmelding til middagen senest den 20. februar.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 23. februar 2012

Kl. 18:00 - 22:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. februar 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

35


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

125217


Arrangør

Aarhus Afdeling, IDA Østjylland