Arrangement

Generalforsamling Bornholms Afdeling

Rønne

Tirsdag d. 28. februar 2012

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3.Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse og budget til orientering.
4.Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5.Drøftelse af indkomne  forslag   -  herunder forslag  som ønskes behandlet  i IDA.
6.Valg af formand
7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8.Valg af suppleanter.
9.Valg af medlem og suppleant til regionsrådet.
10.Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

11.Eventuelt.

Ad. 5: Forslag til vedtægtsændring for Bornholms afdeling
IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Bornholms afdelings vedtægter ændres.
På ida.dk ses forslaget.
Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.

Ad. 6: Jan Harvest afgår efter tur og bestyrelsen forslår Anne Juhl.
Ad. 7: Ingen er på valg.
Ad. 8: Bestyrelsen foreslår Jan Harvest og Allan Georg Jensen.
Ad. 9:  Bestyrelsen foreslår (i lighed med tidligere)  at formanden deltager som medlem i Regionsrådet og at næstformanden er suppleant.
Ad. 10: Bestyrelsen foreslår genvalg af John Sorth-Olsen som revisor og Sten Anker som revisorsuppleant.

 

Eventuelle forslag som ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag 28. januar 2012 på mail: jan.harvest@mail.dk eller pr. brev: Gyvelvej 9, 3720 Aakirkeby


Deltagelse er gratis, men tilmelding senest 18.2.2012 kl. 12.00 nødvendig af hensyn til middagen.

 

Praktisk Info

Hvor

Rådhuskroen - Rønne

Nørregade 2

3700 Rønne


Hvornår

Tirsdag d. 28. februar 2012

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. februar 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

10


Arrangementsnr.

124918


Arrangør

Bornholm Afdeling, IDA København