Arrangement

Generalforsamling Herning afdeling

Herning

Onsdag d. 06. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Program:
17:00 - 18:30   Generalforsamling
18:30 - 19:30   Spisning
19:30 - 21:00   Foredrag med Michael Nørager i Teori U perspektiv

Ledelse af forandringsprocesser i Teori U perspektiv
Indlæg ved Michael Nørager om hvorfor vi så ofte kører fast (eller forkert) i vore forandringsprocesser med særlig vægt på hvordan en bæredygtig forandringsproces gennemføres set i lyset af:

• Det nye sociale felt som præsenteres i Otto Scharmer’s bog ”Teori U”.
• De nye perspektiver der opstår, hvis vi tænker, taler og handler ud fra de muligheder fremtiden tilbyder.
• Hvordan vi bruger vores perception, og hvor vi sætter vores fokus.

Oplægsholder: Michael Nørager, lektor i innovation og forandringsledelse på Århus Universitet, Herning. Michael Nørager har arbejdet med forskning, undervisning, foredrag og praktisk udvikling af organisationer og mennesker i mere end 15 år.

Har du lyst til at planlægge IDA arrangementer for andre IDA medlemmer?
Vi er en velfungerede bestyrelse, der planlægger arrangementer til IDA medlemmer i alle aldre. Arrangementerne spænder vidt fra sociale til rent faglige arrangementer og virksomhedsbesøg.

Har du lyst til at være med? - Hvad kræver det af dig?
Vi forventer, at du:
- Har en stor interesse i at "gøre noget for andre".
- Kan deltage i få møder med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- Vil stå for gennemførelsen af mindst ét medlemsarrangement om året.

Du får
- Gode oplevelser sammen med ligesindede.
- Et godt og udvidet netværk.
- Udviklet dine kompetencer f.eks. ledelsesmæssige, kreative, innovative og kommunikative.

Arbejdet i udvalget er ulønnet, men alle rejse- og mødeudgifter bliver dækket af IDA.

Vil du vide mere – eller har du lyst til at være med? Så kontakt formand Lasse Skov på MAILLINK.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Foreløbig Dagsorden Generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
10) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

Deltagergebyr: Gratis deltagelse. Kun for IDA-medlemmer.

 

Praktisk Info

Hvor

Aarhus University, AU Herning

Birk Centerpark 15

7400 Herning


Hvornår

Onsdag d. 06. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

04. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

10


Arrangementsnr.

996309


Arrangør

Herning Afdeling, IDA Vestjylland