Arrangement

Generalforsamling Holstebro afdeling

Holstebro

Onsdag d. 29. februar 2012

Kl. 20:00 - 21:30

Gratis

 

Beskrivelse

Program
Kl. 18.00 Foredrag "VESTAS - fra vognfabrik til vindmøllekoncern"
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 20.00 Middag

Pris: Gratis deltagelse IDA Medlemmer.

Har du lyst til at planlægge IDA arrangementer for andre IDA medlemmer?
Vi er en velfungerede bestyrelse, der planlægger arrangementer til IDA medlemmer i alle aldre. Arrangementerne spænder vidt fra sociale til rent faglige arrangementer og virksomhedsbesøg.

Har du lyst til at være med? - Hvad kræver det af dig?
Vi forventer, at du:
- Har en stor interesse i at "gøre noget for andre".
- Kan deltage i få møder med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- Vil stå for gennemførelsen af mindst ét medlemsarrangement om året.

Du får
Gode oplevelser sammen med ligesindede.
- Et godt og udvidet netværk.
- Udviklet dine kompetencer f.eks. ledelsesmæssige, kreative, innovative og kommunikative.

Arbejdet i udvalget er ulønnet, men alle rejse- og mødeudgifter bliver dækket af IDA.

Vil du vide mere – eller har du lyst til at være med? Så kontakt formand Peer Thasti på MAILLINK

Vi glæder os til at høre fra dig.

Foreløbig Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer
5) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
     Forslag til vedtægtsændring for Holstebro afdeling
     IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Holstebro afdelings vedtægter ændres.
     På ida.dk ses forslaget.
     Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne vedtages.
6) Valg af formand
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2
8) Valg af suppleanter
9) Udpegning af afdelingens kandidat og suppleant til regionsbestyrelsen
10) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2012.

 

Praktisk Info

Hvor

Restaurant Støberiet

Sønderlandsgade 32

7500 Holstebro


Hvornår

Onsdag d. 29. februar 2012

Kl. 20:00 - 21:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. februar 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

124601


Arrangør

Holstebro Afdeling, IDA Vestjylland