Arrangement

Generalforsamling i Brandteknisk Selskab

Tirsdag d. 13. marts 2012

Kl. 18:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    Beredskabschef Knud Børge Møller, Hjørring Kommune, afgår efter tur.
    Civilingeniør Lars Petersen, Codan, afgår efter tur.
    Civilingeniør Lars Baungaard Andersen, Rockwool A/S, er på valg.
9. Valg af kritisk revisor
    Manager, Testing & Quality, Martin Bagge, Rockwool A/S, er på valg.
10. Eventuelt

Fra kl. 17.30 vil der være sandwich og øl/vand for dem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18.
Arr.nr. 125702

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 13. marts 2012

Kl. 18:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

47


Arrangementsnr.

125702


Arrangør

IDA Brandteknik