Arrangement

Generalforsamling i Brandteknisk Selskab/IDA Brandteknik

Tirsdag d. 18. marts 2014

Kl. 18:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem John Nolsøe og Jan Petersen er på valg, men ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen indstille en repræsentant fra redningsberedskaberne til valg i bestyrelsen.
8 Valg af kritisk revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kl. 18.30 serveres sandwich og øl/vand inden medlemsmødet om "Branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013". Husk tilmelding til medlemsmødet på ida.dk, arr.nr. 310034.

OBS! Regnskabet er vedhæftet nedenfor. Husk at printe det ud og tag det med til generalforsamlingen.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 18. marts 2014

Kl. 18:00 - 19:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

18. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

39


Arrangementsnr.

309999


Arrangør

IDA Brandteknik