Arrangement

Generalforsamling i IDA Lederforum

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 19:00 - 20:30

Gratis

 

Beskrivelse

Kære medlem af IDA Lederforum

Vi indkalder hermed til generalforsamling den 20. marts 2013 i Ingeniørhuset i København.

Dagsordenen

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning om arbejdet i IDAL, herunder selskabets resultater og strategiske mål
 • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 • Budget for løbende år
 • Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
 • Indkomne forslag *
 • Valg af formand
 • Valg til bestyrelsen, så bestyrelsens sammensætning modsvarer § 6. stk. 1 – 4
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og
sendes til formanden  for IDA Lederforum, Susan Heilemann, sh@brobergconsulting.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 19:00 - 20:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

996808


Arrangør

IDA Lederforum