Arrangement

Generalforsamling i IDA Lederforum Hovedstaden

Tirsdag d. 26. februar 2013

Kl. 17:00 - 18:30

Gratis

 

Beskrivelse

Kære medlem af IDA Lederforum København

Vi indkalder hermed til generalforsamling den 26. februar 2013, i Ingeniørhuset i Købenavn.

Dagsorden
• Valg af dirigent 
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål
• Indkomne forslag *
• Valg af formand for den regional bestyrelse
• Valg af bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
• Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse, og
sendes til formanden  for IDA Lederforum København, Juliane Marie Neiiendam, juliane@mail.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

Efter generalforsamlingen og en kort pause med sandwich, vil Jan Bergh fortælle om HR i praksis. Der er seperat tilmelding til arrangementet, og du kan tilmeldt dig på arr.nr. 996403

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 26. februar 2013

Kl. 17:00 - 18:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

25. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

39


Arrangementsnr.

996488


Arrangør

IDA Lederforum Hovedstaden


Medarrangører

IDA Lederforum