Arrangement

Generalforsamling i IDA Levnedsmiddelselskabet

Mandag d. 10. marts 2014

Kl. 16:30 - 17:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 10. marts 2014

Kl. 16:30 - 17:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

10. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

10


Arrangementsnr.

309877


Arrangør

IDA Levnedsmiddelselskabet