Arrangement

Generalforsamling i IDA Matematik

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 19:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

 


Der indkaldes til generalforsamling i IDA Matematik med følgende dagsorden:

 

          Valg af dirigent

          Årsberetning

          Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

          Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

          Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

          Indkomne forslag  skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen

          Valg af formand  - ikke på valg i år

          Valg af bestyrelsesmedlemmer

          Valg af suppleanter

          Valg af kritisk revisor

          Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

 

IDA Matematiks bestyrelse har brug for nye medlemmer. Vi arbejder med at arrangere faglige foredrag og med at etablere en wiki over danske virksomheder med matematikingeniør arbejdspladser. Kontakt IDA Matematiks formand Peter Røgen på tlf. nr. 24601787 hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet eller lyst til at præsentere din virksomhed ved et arrangement i IDA Matematik.

 

Der serveres rødvin og ost efter generalforsamlingen.

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 19:00 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

15


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

996799


Arrangør

IDA Matematik