Arrangement

Generalforsamling i IDA-Offentlig-fraktionen ved erhvervsskoler (FIE)

Til IDAs medlemmer ansat på erhvervsskole, erhvervsakademi eller gymnasium

Vejle

Lørdag d. 16. november 2013

Kl. 11:00 - 14:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA-Offentlig-fraktionen ved erhvervsskoler (FIE)


DAGSORDEN:
 

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetællere
3.  Fraktionsformandens beretning
4.  Godkendelse af formandens beretning
5.  OK 13’s udrulning på undervisningsinstitutionerne
6.  Indkomne forslag
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.  Tid og sted for næste ordinære generalforsamling
9.  Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, ifølge vedtægternes § 5, stk. 4 være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og kan fremsendes til bestyrelsens formand, Chresten Marstrand på chma@easj.dk senest den 26. oktober 2013.

Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort senest 1 uge før generalforsamlingen – dog kun hvis der er indkomne forslag.


I forbindelse med generalforsamlingen serveres der frokost kl. 13:00.
 

Tilmelding senest den 1. november 2013.


Transport

IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde.

Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385; mødeaktivitet (FIE-generalforsamling); og udvalgssekretærens navn: Anne Correll.


På vegne af

Med venlig hilsen
Chresten Marstrand
Fraktionsformand

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle


Hvornår

Lørdag d. 16. november 2013

Kl. 11:00 - 14:00


Pris

Medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

01. november 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

31


Arrangementsnr.

308387


Arrangør

IDA