Arrangement

Generalforsamling i IDA-Offentlig-fraktionen ved erhvervsskoler (FIE)

Til IDAs medlemmer ansat på erhvervsskole, erhvervsakademi eller gymnasium

Lørdag d. 15. november 2014

Kl. 11:00 - 14:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA-Offentlig-fraktionen ved erhvervsskoler (FIE)

lørdag den 15. november 2014
kl. 11.00 – 14.00

I IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København K, med følgende

DAGSORDEN:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetællere
3.  Fraktionsformandens beretning
4.  Godkendelse af formandens beretning
5.  Tema: De nye arbejdstidsregler - oplæg og erfaringsudveksling.
6.  Indkomne forslag
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.  Tid og sted for næste ordinære generalforsamling
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsens formand, Chresten Marstrand på chma@easj.dk senest den 1. november 2014.
Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort senest 1 uge før generalforsamlingen – dog kun hvis der er indkomne forslag.

I forbindelse med generalforsamlingen serveres der frokost kl. 13:00.

Tilmelding kan ske på ida.dk, arrangements nr. 312433 senest den 1. november 2014.

Transport
IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde.
Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385; mødeaktivitet (FIE-generalforsamling); og udvalgssekretærens navn: Thomas Bregnegaard.

På vegne af

Med venlig hilsen
Chresten Marstrand
Fraktionsformand


 

 

Praktisk Info

Hvor

Se tavlen


Hvornår

Lørdag d. 15. november 2014

Kl. 11:00 - 14:00


Pris

Medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

01. november 2014 - kl. 23:30


Antal pladser

40


Ledige pladser

30


Arrangementsnr.

312433


Arrangør

IDA