Arrangement

Generalforsamling i IDA Østjylland

Tirsdag d. 20. marts 2012

Kl. 17:30 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

 Inden generalforsamlingen kl. 18.30 er IDA Østjylland vært ved middag der begynder kl. 17.30.

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af regionens årsberetning og regnskab til godkendelse

3. Orientering om budget og resultatkontrakt for indeværende år

4. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi samt kontingenter

5. Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i andre af IDA's ledende organer

Forslag til vedtægtsændring for IDA Østjylland. IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for regioner. Dermed skal IDA Østjyllands vedtægter ændres.

            Forslaget kan ses her

            Regionsrådet indstiller, at vedtægten vedtages.

6. Valg af formand for regionsråd (kun hvert andet år)

7. Valg af 2 medlemmer til regionsrådet

8. Præsentation af 1 medlem fra afdelinger

9. Præsentation af 1 medlem fra fagtekniske udvalg

10. Præsentation af 1 medlem for AVU

11. Præsentation af 1 observatør for medlemskategori 10 (studerende)

12. Valg af 1 suppleant til betyrelsen

13. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

14. Eventuelt

 

Generalforsamlingen forgår på 15. etage. Tilmelding til middagen senest den 15. marts.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 20. marts 2012

Kl. 17:30 - 22:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

58


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

125088


Arrangør

IDA Østjylland