Arrangement

Generalforsamling i IDA Polymer

Generalforsamling 2015

Torsdag d. 19. marts 2015

Kl. 15:00 - 16:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 19. marts 2015

Kl. 15:00 - 16:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

18. marts 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

20


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

312957


Arrangør

IDA Polymer