Arrangement

Generalforsamling i IDA-Proces

Torsdag d. 22. marts 2012

Kl. 18:00 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 22. marts 2012

Kl. 18:00 - 19:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

38


Arrangementsnr.

125701


Arrangør

IDA Proces