Arrangement

Generalforsamling i IDA-Proces

Onsdag d. 27. februar 2013

Kl. 18:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 27. februar 2013

Kl. 18:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

26. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

33


Arrangementsnr.

996544


Arrangør

IDA Proces