Arrangement

Generalforsamling i IDA Produktion & Logistik

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 17:30 - 18:30

Gratis

 

Beskrivelse


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fremlægger sine forslag på mødet. Karl Erik Pedersen og Erik Lyngsie afgår begge efter tur. 
9. Valg af kritisk revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Reed Rasmussen, Novo Nordisk A/S
10. Eventuelt

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 17:30 - 18:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

125442


Arrangør

IDA Operations Management