Arrangement

Generalforsamling i IDA Produktion & Logistik

Onsdag d. 06. marts 2013

Kl. 16:00 - 17:00

Gratis

 

Beskrivelse


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af kritisk revisor.
10. Eventuelt

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 06. marts 2013

Kl. 16:00 - 17:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

05. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

996220


Arrangør

IDA Operations Management