Arrangement

Generalforsamling i IDA Sundhedsteknologi

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA Sundhedsteknologi til afholdelse tirsdag den 3. marts kl. 17:00 i Ingeniørhuset i København

Tirsdag d. 03. marts 2015

Kl. 17:00 - 18:15

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af supplenater
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Umiddelbart efter Generalforsamlingen er der spisning og kl. 19.00 fortsætter vi med arrangementet "DTU uddannelser, forskning og samarbejde i erhvervslivet", separat tilmelding hertil på arr.nr. 313305.


Med venlig hilsen

Kjeld Svend Grønbech
Formand

 

Praktisk Info

Hvor

Se mødetavlen


Hvornår

Tirsdag d. 03. marts 2015

Kl. 17:00 - 18:15


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

02. marts 2015 - kl. 08:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

18


Arrangementsnr.

313379


Arrangør

IDA Sundhedsteknologi