Arrangement

Generalforsamling i IDA Syd 2013

Kolding

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 16:30 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Generalforsamling IDA Syd 2012

IDA i Sydjysk Region afholder igen i år generalforsamlingen, men denne gang i nye rammer – nærmere betegnet i Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, 2. sal, 6000 Kolding. Datoen for arrangementet er d. 14. marts 2013.

Traditionen tro vil der forud for selve generalforsamlingen blive afholdt årsmøder i de forskellige fagtekniske grupper og udvalg. Der vil igen i år være et oplæg men dette er endnu ikke helt på plads. Nærmere info følger senere.


Du kan finde flere oplysninger om foredraget på arr. 996449, hvor også selve tilmeldingen til foredraget skal foregå.

Program

Kl. 16.30 - 17.30 Årsmøde for grupper og udvalg

Kl. 17.30 - 18.30 Spisning (buffet)

Kl. 18.45 - 20.00 Foredrag

Kl. 20.00 - 20.15 Mini-pause

Kl. 20.15 Regionens generalforsamling 2012

Kl. ca. 22.00 OpbrudDagsorden for regionens generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.

4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.

6. Valg af regionsrådsformand.

7. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

9. Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.

10. Eventuelt.

I forbindelse med tilmelding skal du huske, at der både skal ske en tilmelding til selve generalforsamlingen og/eller årsmøderne, samt til selve foredraget.


Nedenfor finder du arrangementsnumrene på de forskellige arrangementer:

Generalforsamling IDA Syd (inkl. middag): 996448
Foredrag: 996449


Årsmøder:

Seniorgruppens årsmøde: 996454

Bygningsteknisk Gruppe: 996451
Elektroteknisk Gruppe: 996453

Tilmelding skal ske senest d. 6. marts 2013. Tilmelding er herefter bindende!

 

Pris
Deltagelse i foredraget sammen med middag og generalforsamlingen er gratis. Hvis man kun ønsker at tilmelde sig foredraget koster det i midlertidig 200 kr. for IDA-medlemmer og 400 for eksterne. Du vil derfor modtage en opkrævning, hvis dit navn kun figurere på deltagerlisten til foredraget.

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Scandic Kolding

Kokholm 2

6000 Kolding


Hvornår

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 16:30 - 22:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Tilmeldingsfrist

06. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

57


Arrangementsnr.

996448


Arrangør

IDA Syd