Arrangement

Generalforsamling i JETRA

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 17:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Selskabet for Jernbanetransport, JETRA, med følgende dagsorden iflg. vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Forelæggelse af årsregnskab 2012 til godkendelse og decharge
4) Fremtidigt arbejde og budget for 2013
5) Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2012
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af kritisk revisor
10) Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Kun medlemmer af Selskabet for JernbaneTransport - JETRA- har stemmeret.

 Der afholdes et fagligt arrangement inden generalforsamlingen. Separat tilmelding til dette er nødvendig. Læs mere og tilmeld dig via arr.nr. 996273

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 17:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

10. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

54


Arrangementsnr.

996279


Arrangør

IDA Rail