Arrangement

Generalforsamling i JETRA, Selskabet for Jernbanetransport

Tirsdag d. 04. marts 2014

Kl. 17:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Selskabet for Jernbanetransport med følgende dagsorden iflg. vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse og decharge
4) Fremtidigt arbejde og budget for 2014
5) Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2013
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af kritisk revisor
10) Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Kun medlemmer af Selskabet for Jernbanetransport har stemmeret.

Der afholdes et arrangement om Signalprogrammet og S-banen inden generalforsamlingen. Separat tilmelding til dette er nødvendig. Læs mere og tilmeld dig via arr.nr. 309828

---

IDAs love og vedtægter: https://ida.dk/om-ida/politisk-opbygning/idas-love-og-vedtaegter 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 04. marts 2014

Kl. 17:00 - 18:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

02. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

68


Arrangementsnr.

309830


Arrangør

IDA Rail