Arrangement

Generalforsamling i Københavns Region

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
6. Valg af regionsrådsformand. Formanden er ikke på valg i 2013.
7. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer, jf. § 5.
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse. Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der spisning, hvortil der er tilmelding senest 4. marts 2013.
 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

10. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

52


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

996304


Arrangør

IDA København