Arrangement

Generalforsamling i Militærteknisk Forening

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 16:30 - 17:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg i 2012

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 16:30 - 17:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

29


Arrangementsnr.

125872


Arrangør

IDA Militærteknik