Arrangement

Generalforsamling i Militærteknisk Forening

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 16:30 - 17:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 16:30 - 17:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

26


Arrangementsnr.

996498


Arrangør

IDA Militærteknik