Arrangement

Generalforsamling i Polymerteknisk Selskab

Onsdag d. 28. marts 2012

Kl. 15:00 - 16:00

Gratis

 

Beskrivelse


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Allan Rasmussen, LEGO. 
Kristian M. Hansen og Jens Bomholt ønsker at trække sig fra bestyrelsen 
Bestyrelsen fremlægger sine forslag til nye kandidater på generalforsamlingen
9. Valg af kritisk revisor.  Bestyrelsen foreslår valg af Kristian M. Hansen, Radiometer Medical ApS
10. Eventuelt

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 28. marts 2012

Kl. 15:00 - 16:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

125441


Arrangør

IDA Polymer