Arrangement

Generalforsamling i Sønderjyllands afdeling

Landets bedste generalforsamling med underholdende foredrag, god spisning og med lodtrækning til en attraktiv gave.

Aabenraa

Onsdag d. 11. februar 2015

Kl. 17:15 - 21:15

Gratis

 

Beskrivelse

Program

Kl. 17:15        Foredrag om Teknologi i fremtiden
Kl. ca.18:30    Middag – Network
Kl. ca. 19:30   Afdelingens generalforsamling (se dagsorden nedenfor)
Kl. ca. 21:30   Tak for ro og orden og på gensyn til vores arrangementer.

Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.
6) Valg af  2 medlemmer og 1 suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
10) Eventuelt.

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen efter pkt. 4, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forplejning
Der stilles isvand frem til mødet kl. 17.00 og til selve generalforsamlingen vil der være kaffe med småkager.

Tilmeld dig foredrag og middag på arr.nr. 313353

 

Praktisk Info

Hvor

Folkehjem - Aabenraa

Haderslevvej 7

6200 Aabenraa


Hvornår

Onsdag d. 11. februar 2015

Kl. 17:15 - 21:15


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

11. februar 2015 - kl. 17:15


Antal pladser

40


Ledige pladser

9


Arrangementsnr.

313349


Arrangør

Sønderjylland Afdeling, IDA Syd