Arrangement

Generalforsamling i STUS

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 15:30 - 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

Standarddagsorden, jf. vedtægtens §7:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge.

4.         Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af formand.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.       Valg af kritisk revisor.

10.     Eventuelt.

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 21. marts 2012

Kl. 15:30 - 16:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

125611


Arrangør

IDA Education