Arrangement

Generalforsamling i Ulandsfagligt Selskab

Mandag d. 05. marts 2012

Kl. 16:30 - 17:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af selskabets reviderede regnskab for 2011 til godkendelse og decharge.

4.       Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for 2012.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.       Valg af kritisk revisor.

9.       Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et møde om "Rettighedsbaseret udvikling - hvad er det i praksis?"
Du kan læse mere og tilmelde dig på arr. nr. 125675. 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 05. marts 2012

Kl. 16:30 - 17:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

03. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

27


Arrangementsnr.

125331


Arrangør

IDA Global Development